Series Of Reference Materials For Chemical Analysis Of Carbon Steel And Alloy Steel

Mỹ phẩm

Loạt tài liệu tham khảo để phân tích hóa học thép cacbon và thép hợp kim

  • Certified Reference Material

    Tài liệu tham khảo được chứng nhận

    CRM được sử dụng để kiểm soát chất lượng và hiệu chuẩn các dụng cụ phân tích trong phân tích Quặng sắt. Nó cũng được sử dụng để đánh giá và xác minh độ chính xác của các phương pháp phân tích.CRM có thể được sử dụng để chuyển giá trị đo được.

  • Reference Material For Physical Testing

    Tài liệu tham khảo để kiểm tra vật lý

    Các tài liệu tham chiếu được chứng nhận này bao gồm 16 mẫu than có hàm lượng lưu huỳnh khác nhau để sử dụng làm chất chuẩn phân tích cho các phép phân tích than.Ngoài lưu huỳnh, chúng còn được chứng nhận về tro, chất bay hơi, nhiệt trị, cacbon, hydro, nitơ và tỷ trọng tương đối thực.Tất cả dữ liệu được đưa ra trong bảng 1.